Till nyhetsarkivet

Ny hyra för Gårdstensbostäder

Hyresförhandling 2019 är klar

 

Gårdstensbostäder har efter koncerngemensamma förhandlingar nu tecknat överenskommelse med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en hyreshöjning på 2,4 procent från och med den 1:e april 2019, efter beslut i tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén.
Höjningen täcker inte bolagets ökade kostnader. Koncernens ursprungliga yrkande speglar det behov som finns i bolaget för att kunna utföra sitt uppdrag.

Vad den nya hyran för varje lägenhet är kommer att stå på hyresavin som delas ut i slutet av mars. Dessutom kommer anslag att sättas upp i varje trapphus med besked om hyreshöjningen.
Aktuell hyresavin kan du alltid ladda ner på Mina Sidor.

Hälsningar
GÅRDSTENSBOSTÄDER AB