Till nyhetsarkivet

Välkomna till boutställningen i Gårdstens Centrum

Öppen varje onsdag kl. 16.30-18.00

I utställningslokalen i Gårdstens Centrum kan du ta del av allt som byggs och kommer att byggas i Gårdsten inom de närmaste 10 åren. De flesta som bygger kommer bygga bostadsrätter och egna hem. Men det finns även hyresrätter som byggs och kommer att byggas. Välkomna varje onsdag då vi har öppet hus.

Byggföretagen som ska bygga:

  • Serneke – bostadsrätter och radhus vid Gårdstens Centrum
  • Botrygg – bostadsrätter i norra Gårdsten samt vägen ner mot Lövgärdet
  • Egnahemsbolaget – bostadsrätter som radhus på Kryddhyllan samt bostadsrätter på Saffransgatan, norra Gårdsten.
  • Riksbyggen – bostadsrätter vid Gårdstensskolan ner mot Dalen.
  • Robert Dicksons stiftelse – bygger hyresrätter vid Kaneltorget
  • Framtidens Byggutveckling – Gårdstensbostäder – hyresrätter som generationsboende öster om Kaneltorget, p-hus med bostäder på Saffransgatan och fler butikslokaler vid Gårdstens Centrum i samarbete med Serneke.

Gardsten_panorama_qpg_rev_A_lag_mindre

Planerat Generationsboende öster om Kaneltorget.

nyproduktion-kaneltorget-gardsten-bild-1_beskuren

Pågående byggnation 130 hyreslägenheter av Robert Dicksos stiftelse vid KaneltorgetSkiss över planerad byggnation i nordöstra Gårdsten

Skiss på Botryggs planerade byggnation i norra Gårdsten, på Gårdstensvägen ner mot Lövgärdet

Saffransgatan

Planerad garagebyggnation på Saffransgatan klätt med bostäder för seniorer.

20170119 Gardsten Centrum oversiktsvyer-2

Skiss på bostadsbyggnation och affärslokaler av Serneke vid Gårdstens Centrum.