Till nyhetsarkivet

Farligt-avfall-bilen på väg till Gårdsten

Måndag den 15 maj kommer Farligt-avfall-bilen

Dag: Måndagen den 15 maj
Tid: Kl. 17.00-17.45 – Gårdstens Centrum vid ICA
samt Kl. 18.00-18.45 – Timjansgatan, vid återvinningsstationen

Kretsloppet

Detta kan du lämna till Farligt Avfall-bilen:

Skadliga ämnen – exempelvis starka rengöringsmedel, frätande ämnen, lösningsmedel, färg, lim, oljeprodukter med mera. Brandvarnare, Batterier, Lampor och lysrör och Små el- och elektronikprodukter.