Till nyhetsarkivet

1000 nya bostäder i Gårdsten

Besök vår boutställning på onsdagar kl. 16.30-18.00

Fram till år 2025 ska det byggas 1000 nya bostäder i Gårdsten. Några har redan byggts i västra Gårdsten, på Kryddhyllan.

Kom in till Boutställningen i Gårdstens Centrum. Vi håller öppet varje onsdag kl. 16.30-18.00 så berättar vi vad  som ska byggas.

Här är en lista på nybyggnationerna:

Riksbyggen 18 villor, äganderätt Kryddhyllan – Klart

Myresjöhus 26 villor, äganderätt Kryddhyllan – Klart

Egnahemsbolaget 34 radhus, bostadsrätt, Kryddhyllan – Inflyttning våren 2018 allt sålt

Robert Dicksons stiftelse, 132 hyreslägenheter, Nya Kryddhyllan – Inflyttning fr.o.m 15 januar 2018.

Serneke, ca 270 lägenheter och radhus, bostadsrätter, Gårdstens Centrum – Delar inflyttningsklart 2021

Botrygg, ca 250 lägenheter, bostadsrätter, Norra Gårdsten – Delar inflyttningsklart 2021

Egnahemsbolaget, ca 60 lägenheter/radhus, bostadsrätter, Norra Gårdsten – Delar inflyttningsklart 2021

Framtidens Byggutveckling/Gårdstensbostäder, P-garage och 42 seniorlägenheter, hyresrätt, Saffransgatan – Byggstart hösten 2018

Framtidens Byggutveckling/Gårdstensbostäder öster om Kaneltorget – Preliminär byggstart hösten 2018

Riksbyggen, ca 80 lägenheter, bostadsrätter, vid Gårdstensskolan ner mot Dalen – Klart 2025

Peab och FB Bostad, Marktilldelning 230 lägenheter, bostadsrätter, vid Gårdstensvägen mellan Centrum och Saffransgatan.

Skiss Sernekes byggnation vid Gårdstens Centrum

Skiss Sernekes byggnation vid Gårdstens Centrum

Detaljplan föri

Skiss Botryggs byggnation norra Gårdsten (från Gårdstensvägen och ner mot Lövgärdet).

Saffransgatan

Skiss på nytt P-garage med seniorbostäder på Saffransgatan.

Generationsboende i Gårdsten

Skiss på Generationsboendet öster om Kaneltorget.