Till nyhetsarkivet

Arbeten på Gårdstensvägen

Natten mellan måndag (5/3) och tisdag (6/3)

Kretslopp och Vatten måste göra ett arbete på en av  avloppsledningarna utmed Gårdstensvägen natten mellan måndag och tisdag (5-6/3). Inga störningar för de boende beräknas ske med avseende på avloppsproblem men det kommer från 22:00 till 06:00 (senast) köra en hel del lastbilar utanför husen (se karta). Det är spolbilar som skall suga upp avloppsvatten härifrån och köra en bit bort för att tömma osv under hela natten. De har blinkljus på och motorerna på hela tiden så boende kommer kanske bli störda av detta och det beklagar de.  Alla på plats har varselkläder på så att dom syns tydligt. Det är Kretslopp och vatten som beställt jobbet men har hyrt in företaget Cleanpipes bilar så de flesta bilarna kommer från dem.