Till nyhetsarkivet

Årlig hyresförändring på alla parkeringsplatser

Från och med 1 januari 2023.Från och med 1 januari 2023 höjer vi hyrorna på våra p-platser och garage mellan 25 och 50 kr/månad. Höjningen görs på januari månads hyresavi som skickas ut i december månad.

Hälsningar

Gårdstensbostäder