Till nyhetsarkivet

Årlig hyreshöjning av parkeringsplatser

2024-01-11

Parkeringsplatser

Från och med 1 februari 2024 höjer vi hyrorna på våra p-platser och garage på mellan 25 och 50 kr/månad.

Höjningen görs på februari månads hyresavi som kommer i januari.

Verksamhetsmedel kommer inte att tas ut

Verksamhetsmedel är en förhandlad avgift som tillfaller den lokala Hyresgästföreningen och tas ut i fastigheter där vi avtalat om verksamhetsmedel med hyresgästföreningen.
Pengarna ska användas för lokala aktiviteter för dig som bor i området.

Då Hyresgästföreningen inte har äskat pengar, kommer vi inte fortsätta att ta ut avgiften.

 

Hälsningar
Gårdstensbostäder