Till nyhetsarkivet

Årshyresförhandlingarna är avbrutna

2021-02-15

Hyresförhandlingen mellan Framtiden och Hyresgästföreningen om nya hyror för 2021 har avbrutits och förhandlingen har lämnats över till Hyresmarknadskommittén för medling. Detta innebär att vi tyvärr inte har besked om vilken din nya hyra blir än. Vi återkommer så snart vi har ny information.

Gårdstensbostäder AB
Ingår i Framtidenkoncernen, en del av Göteborgs Stad.