Till nyhetsarkivet

Asfaltering nattetid 29-31/8 vid Salviatorget

2023-08-23

Under 2 nätter i vecka 35, 29-31/8 kommer det att ske asfaltering under natten.

Det är i korsningen Gårdstensvägen-Musikgatan/Salviagatan som det ska asfalteras. Orsaken till varför de asfalterar på natten, är trafiksituationen som är hög dagtid på framför allt busstrafik.
Rörmossenm som ska utföra arbetet, har fått följande trafikfri tid av Västtrafik mellan kl 01:49 till 04:18 kommer asfalteringen att ske.

Arbetet innebär att det kan bli lite väntan för bilar under asfalteringen.

Området som är markerat med blått i bilden, ska asfalteras natten 29-31/8.