Till nyhetsarkivet

Byggnation av parkeringshuset och höghus på Salviagatan

2021-08-11. Från och med vecka 32.

Arbetet med byggnationen av parkeringshuset och höghuset fortlöper på Salviagatan vid Gårdsten centrum. Serneke är nu klara med installationen av pålarna och sponten som pågått under försommaren samt grundarbetet för parkeringshuset.

Från och med v 32 händer följande:

Montering av tornkran med störande arbeten måndag-torsdag.

Uppställning lastbilskran utanför trapphus 59-63 måndag-torsdag.

Arbeten som pågår v 32 är armering av bottenplatta för P-huset.

Infarten vid bommen vid Hus E tas bort och ersätts med en grusad gångbana mellan träden och muren. Vägen blir en del av byggområdet och därför flyttas  byggstaketet ut.
Infarten in på området blir via den södra bommen på Salviagatan.

Tider för arbeten:

Markarbeten: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00

Byggnadsarbeten: Måndag-fredag kl. 06.45-18.00 samt även en del lördagar kl. 8.00-15.00.

Gårdstensbostäder hoppas att ni har överseende med arbetet.

Översikt över placering av nytt hus och p-hus vid Salviagatan Gårdsten centrum

Översikt över placering av hus E samt P-hus på Salviagatan vid Gårdsten centrum.

Skiss på nytt p-hus vid Gårdsten centrum

Skiss på P-hus på Salviagatan vid Gårdsten centrum.

Skiss på nytt bostadshus, E, på Salviagatan vid Gårdsten centrum

Skiss på hus E på Salviagatan vid Gårdsten centrum.