Till nyhetsarkivet

Byggnationen av restaurangen Randas fortsätter

2024-05-30

Vår entreprenör fortsätter byggnationen av den nya restaurangen vid Salviatorget.

Vad händer nu?
Arbetet med utsida huset påbörjas och det kommer vara en del höga ljud när de spikar panelen.
Fasadarbeten kommer vara pågående under de kommande veckorna. De använder såg, spikpistol och rullställning när de utför arbetena.

Övrig information
Jobbet med fasaden kan innebära störande ljud när de spikar panel. Deras  arbetstider kommer att vara 7-17 även om ni inte ser dem på utsidan så pågår även arbeten inomhus!

Vi Bygg har haft påhälsning på arbetsplatsen av folk som ej är önskvärda. Detta är polisanmält och de tar gärna emot tips gällande obehörigt folk på arbetsplatsen. Kontakta i så fall platschef Rasmus Elowsson, 0730-303801.

Byggnaden beräknas stå klar till sommaren och preliminärt blir restaurangen klar för invigning till hösten. Restaurangen kommer att heta Randas och kommer drivas av Fayz Majzoub med familj som äger Pizzeria Suverän, vid Kaneltorget.

Om ni har frågor kring byggnationen hör ni av er till Gårdstensbostäder 031-332 60 00.

Byggarbeten pågår på restarangbyggnaden på Salviatorget