Till nyhetsarkivet

Byggnationer vid Gårdsten centrum

2022-08-29

Vad händer just nu?

Byggnationerna kring Gårdsten centrum fortsätter.

Preliminär tidplan för färdigställande:

  • Från I november börjar Gårdstensbostäder flytta in i nya kontoret vid Salviatorget
  • 15/11 beräknas nya Salviatorget vara klart
  • Serneke fortsätter byggnationen för hyresrätter för 3e APfonden och Balder. Inflyttningar startar i oktober i de nya hyreslägenheterna. Lägenheterna söks via HomeQ.
  • 1/12 Beräknas nya entrén öppna i Gårdsten centrum – mot nya Salviatorget

 


Nu är det återigen dags för arbete på P-Huset. Denna gången ska det blästras (rengöra) P-Husets övre plan på onsdag 25/5.
Nästa vecka måndag (30/5) är det på undervåningen som de arbetar på.

Momentet kan upplevas som störande och vi ber om ert överseende.
Har ni några funderingar är det bara att höra av er till oss!

Med vänliga hälsningar

Platsledningen

Manfred

Serneke Sverige AB

 

——————————-

Stommarna på samtliga hus är i stort sett är klara. Takarbeten pågår på hus C och E.  Kvar är arbeten på fasader och invändigt i lägenheterna sedan är det finplanering av marken runt byggnationerna. Projektet kallas Gårdsten Futura 1 & 2 och innehåller totalt ca. 460 lägenheter. Lägenheterna kommer att förvaltas och hyras ut av Balder och kommer flyttas in under perioden oktober 2022 till januari 2024. Balders lägenheter kommer kunna sökas via HomeQ.

Kontorsbyggnationen för Gårdstensbostäder är i full gång mellan busshållplatsen och Brf Utsikten vid Gårdsten centrum. Byggherre är Veidekke.

Inflyttning i Brf Utsikten påbörjades december 2021.

Mitt i byggnationerna skapas ett nytt torg som ramas in av det nya centrum som finns direkt under brf Utsikten, med fler butiker, ett kommande apotek mm. Detta beräknas stå klart 2022. Under senare delen av 2022 kommer Trafikkontoret anlägga det nya torget, som kallas för Salviatorget.

Intresserad av bostadsrätt?
Vill du köpa bostadsrätt i brf Utsikten, går du in på Serneke bostad.

Balders hyreslägenheter söker du via HomeQ

Flygbild över Gårdsten centrum maj 2022

Flygbild över Gårdsten centrum maj 2022

Visionsbild över byggnationer kring Gårdsten centrum. Bild: Balder

Översiktsbild över nya Gårdsten centrum med alla hus, torg, p-garage och centrum. Bild: Balder.

Skiss över Gårdsten centrum med brf Utsikten, nytt kontor och torgyta

Skissbild på Brf Utsikten med nya centrumbyggnaden, ny kontorsbyggnad och nytt torg.

Skissbild över Gårdstensbostäders nya kontor vid Salviatorget. Ritat av Liljewalls arkitekter

Skissbild över Gårdstensbostäders nya kontor. Liljewalls arkitekter