Till nyhetsarkivet

Skärpt eldningsförbud i skog och mark

Uppdaterad information 15 juni

Beslutet om grillförbud i Göteborg Stads parker, stränder och badplatser har fattats av exploateringsnämnden i egenskap av markägare. Beslutet träder i kraft omedelbart och gäller tillsvidare.
Beslut den 15 juni följer av det tidigare skärpta eldningsförbudet, från den 14 juni, som omfattar all eldning och grillning i skog och i markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Det är även förbjudet att grilla vid fasta grillplatser i skog och mark.

Förbudsskylt för eldningsförbud

Göteborgs stad inför skärpt eldningsförbud från och med kl. 15.00 idag den 14 juni. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen efter samråd med Räddningstjänsten.

Förbjudet att elda och grilla i skog och mark i hela kommunen gällde från och med den 1 juni.

Följ utvecklingen och läs den viktiga information som finns på Göteborgs stads hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Länk till informationen>>

Pressmeddelande Göteborgs stad>>

logo göteborgs stad