Till nyhetsarkivet

Ett stort steg framåt för vårt hållbarhetsarbete

Stort tack till alla som svarade på hållbarhetsenkäten! För några veckor sedan skickade vi en gemensam undersökning inom koncernen för att få värdefull input till det fortsatta hållbarhetsarbetet. Undersökningen skickades till medarbetare, hyresgäster, ägare, branschkollegor, samarbetspartners, media m fl med frågor om vilka hållbarhetsfrågor som är de viktigaste att vi jobbar med framöver. Enkäten har gjorts i samarbete med våra syskonbolag; Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon.

Glädjande var att många valde att besvara enkäten och nu startar analysarbetet – dels gemensamt i koncernen och dels inom Gårdstensbostäder.

En långsiktigt hållbar verksamhet sköts på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Vi vill bidra till utvecklingen av Göteborg genom att skapa goda boendemiljöer. Det är många som påverkar oss och vi påverkar också många med vårt arbete.