Till nyhetsarkivet

Förnyelse av Gårdsten Centrum har startat

Arbetet fortsätter under hösten

Efter att det första spadtaget togs i juni har en del sprängningsarbeten skett i Gårdstens Centrum för att förbereda marken för det nya torget. SERNEKE har för Trafikkontorets räkning arbeta med förberedelsen av det nya torget. Arbetet fortgår under hösten.

Uppdatering om vad som sker:

Serneke har som mål att vara helt färdiga nästa fredag (12/7) med de förberedande arbetena på torget. Vidare så kommer de att asfaltera gångvägen mellan centrumet och den nya hållplatsen för att underlätta tillgängligheten.

—————————–

Sprängningsarbeten i Gårdstens centrum startade veckan efter midsommar!

För att säkerställa säkerheten för tredje man så kommer SERNEKE att stänga av ett område kring platsen för det nya torget under tiden för sprängning. Arbetet med sprängningarna påbörjas någon gång veckan efter midsommar. I samband med att arbetet startar öppnas den nya busshållplatsen på Gårdstensvägen. Gående hänvisas runt arbetsområdet till den nya hållplatsen.

Området kommer stängas av ca 5-15 min åt gången. Avstängningarna innebär att man spärrar av huvudentrén på Gårdsten centrum och även den nya busshållplatsen kommer att vara avstängd just under sprängning. Nedan ser du en karta var avspärrningarna kommer ske.