Till nyhetsarkivet

Från och med den första juli höjs hyran

2020-05-27

Gårdstensbostäder har efter förhandlingar tecknat överenskommelse med Hyresgästföreningen om en generell hyreshöjning på 1,8 procent från och med den förste maj 2020, efter beslut i Hyresmarknadskommittén (HMK). Gårdstensbostäder kommer dock införa höjningen från och med den första juli, utan någon retroaktiv hyreshöjning.

För information om tillfälliga rutiner avseende hyresbetalningar se information på hemsida.