Till nyhetsarkivet

Gårdsten fick beröm av förre statsministern

Fredrik Reinfeldt besökte Gårdsten

Trygghetskommissionen gjorde ett besök i Gårdsten. Färre vardagsbrott och ökad trygghet var i fokus när förre statsministern Fredrik Reinfeldt besökte Gårdsten.

– Man har, tack vare samarbete, åstadkommit en väldigt fin vändning här i Gårdsten, säger Fredrik Reinfeldt.

Det var Trygghetskommissionen, tillsatt av försäkringsbranschen, som den 6 november besökte Gårdsten. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten. Man ska också föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.

Anledningen till att kommissionen bildades var att antalet anmälda brott ökar. Det handlar till stor del om så kallade vardagsbrott som inbrott, stöld och bedrägerier.

Positiv utveckling
I Gårdsten är utvecklingen den motsatta. Här minskar antalet anmälda brott. När bolaget bildades för 20 år sedan hade man fler anmälda brott per tusen invånare än genomsnittet för hela Göteborg. Idag är siffran långt under genomsnittet i Göteborg.
Vid besöket fick kommissionens ledamöter en redovisning av hur man lyckats skapa en positiv utveckling i Gårdsten.

Fredrik Reinfeldt tycker det finns anledning att dra lärdom av de viktiga resultat som uppnåtts i stadsdelen för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet.
– Man arbetar långsiktigt och har ett bra samarbete mellan fastighetsägare, företag och där trygghetsgruppen i området har en viktig uppgift. Mycket har gjorts på ett bra sätt i Gårdsten, säger den förre statsministern.
Besöket i Gårdsten var ett led i kommissionens arbete med att inhämta synpunkter och idéer från kommuner, organisationer och andra lokala aktörer som verkar i brottsutsatta områden. Trygghetskommissionens arbete ska vara slutfört senast den 1 juni 2018.

Fredrik och Michael_mindre

Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen och Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder.