Till nyhetsarkivet

Gårdstens Centrum – nya busshållplatsen Gårdstensvägen

Lite arbeten kvar innan hållplatsen kan öppna

Under mars och april månad kommer Trafikkontoret att slutföra de arbeten som behövs för att kunna ta den nya hållplatsen på Gårdstensvägen i drift.
Den gamla hållplatsen framför centrum kommer användas tills dessa arbeten är klara.
Det innebär att trafikavstängningen vid Gårdstensvägens nya hållplatsläge kommer kvarstå tills dess att arbetena är avslutade.

Vi hoppas på er förståelse för detta och ser fram emot att snart ta den nya hållplatsen i drift!
Västtrafik kommer att informera om när den nya hållplatsen tas i bruk i god tid innan, vid den gamla hållplatsen framför centrum.

Ansvariga:
Mark & Energibyggarna AB

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Niclas Bryngelsson, telefon 073-311 89 89
Trafikkontorets projektledare: Sophie Cronquist, telefon 070-534 77 90
Entreprenörens platschef: Nathalie Arrman, telefon 073-028 44 07
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se

www.goteborg.se