Till nyhetsarkivet

Gårdstensskolan rivs – ny skola under planering

2021-04-16

Måndagen den 25 /1 påbörjas arbetet med att sätta upp stängsel runt skolan samt rensa upp och därefter sanera innan den kan börja rivas . Enligt planen så beräknas rivningen bli klar i mitten av augusti 2021. Planeringen har startat för byggnation av en ny skola.

Idrottshallen kommer att vara kvar tills en ny skola med tillhörande ny idrottshall står klart.

Tidsplan om ny skolbyggnation finns inte i dagsläget.

Arbetsområde kring Gårdstensskolans rivning

Bild över arbetsområden för rivningen av Gårdstensskolan.

——————————-

Äntligen är det dags. Rivningen av den tomma Gårdstensskolan har startat. Förhoppningen är att en ny skola byggs ”mitt i byn”.
– SKOLAN RIVS men idrottshallen behålles och kan användas tills vidare, säger Lars Mauritzson som är avdelningschef Projekt på Lokalförvaltningen.

Det var vid en besiktning 2017 som man konstaterade att skolbyggnaden hade allvarliga brister. Bland annat mögel och läckande tak.
Skolans lokaler har stått tomma sedan sommaren 2019. Då flyttades de cirka 400 eleverna i årskurserna 4-9 till andra lokaler vid Angeredsvinkeln. Kommunens slutsats blev att det är billigare att riva skolan och bygga en ny än att reparera den. Rivningen har dröjt men är nu ett faktum.

-Det är mycket bra att skolan rivs. Förhoppningen är att det byggs en ny skola mitt i byn, säger Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.

Han och många med honom menar att Gårdsten förtjänar en riktigt bra skola.
-En skola där barnen får växa genom kunskap och på så vis får möjlighet att förverkliga sina mål och sina drömmar, säger Michael Pirosanto.

Rivningen av Gårdstensskolan beräknas ta ett halvår. Under juni månad kommer den följaktligen att vara jämnad med marken.