Till nyhetsarkivet

Här byggs det i Göteborg och Angered

På Stadsbyggnadskontorets hemsida kan du läsa om alla planerade och pågående byggnationer i Göteborg och i Angered.

>>Följ länken

Markanvisning_startsida_760x400