Till nyhetsarkivet

Hur trivs du hos Gårdstensbostäder?

Hälften av hyresgästerna har fått en undersökning.

Nu har hälften av våra hyresgäster fått årets enkät från Aktivbo där man har möjligheten att säga vad man tycker om sitt boende hos Gårdstensbostäder i Gårdsten.

Dina svar är viktiga för vårt fortsatta arbete i Gårdsten. Resultaten redovisas i början av 2020 i Gårdstensbladet och på huschefernas träffar i området.

Om du har frågor kan du under oktober träffa personalen i Gårdstens Centrum och ställa frågor. Vi kommer också knacka dörr för att påminna alla om att svara.

2 oktober – 6 november på onsdagar kl. 16-19 samt torsdagar och fredagar kl. 17-22 i Gårdstens Centrum.

Tre sätt att kunna svara:

  1. Om du fått mail eller sms – följ länken och du kommer direkt till enkäten
  2. Gå in på svar.aktivbo.se – fyll i enkätnumret och starta undersökningen
  3. Skicka in enkäten i det svarskuvert du fått med pappersenkäten

Sista dagen är 7 november!

Tack till alla som tar sig tid att fylla i enkäten!

Hälsningar Gårdstensbostäder