Till nyhetsarkivet

Uppdaterad information gällande sprängningsarbeten

Sprängningsarbetet för Egnahemsbolagets radhus har nu pågått några månader. Vi har tidigare informerat er att arbetet skulle vara klart till jul. Tyvärr tar arbetet med sprängningen längre tid än vad Egnahemsbolaget hade beräknat. Arbetet med sprängning och bortforsling av stenen beräknas istället vara klart i slutet av februari.
Juluppehåll i arbetet görs mellan den 27/12-30/12. Arbetena återupptas den 2/1 2017.
Nu när det är mörkt längre tid av dagen utförs själva sprängningarna mellan kl. 8.30-15.30, vardagar.
Vi vill också passa på att påminna om att inför en sprängning förvarnas ni genom en varningssignal med korta tonstötar och efter avslutad sprängning så ljuder en lång sammanhängande signal. Hör ni den första varningssignalen så ber vi er att hålla er en bit från det berörda området till dess att ni hör signalen för att arbetet är avslutat. Egnahemsbolaget kontrollerar också området runtomkring så att inga obehöriga finns inom det säkerhetsavstånd som gäller vid själva sprängningstillfällena.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Annika Carlsson på Egnahemsbolaget på tfn 031-707 71 40 eller via mail.
Med vänliga hälsningar
Annika Carlsson
Projektledare Egnahemsbolaget

Bostadsrättsföreningen Kryddhyllan kommer bestå av ca 30 radhus, parkeringsplatser och en lekplats. Husen beräknas stå klara för inflyttning i maj 2018. Radhusens placering på Kryddhyllan är markerade med röda ringar på nedanstående karta.

Är ni i behov att bli informerade inför varje sprängning utöver den signal som beskrivs ovan, t.ex. om ni har hund som reagerar på ljudet, vänligen kontakta Annika Carlsson på Egnahemsbolaget, se ovan. De kan då ordna med att ni får ett meddelande via sms 10-20 minuter innan sprängningen sker.

egnahemsbolaget-logga

SBK - Ortofoto [1:2609]