Till nyhetsarkivet

Information om hyresförhandlingar

I år hyresförhandlar Framtidenkoncernen gemensamt som ett led i att effektivisera verksamheten.

Framtidenkoncernen består av Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Som grund för vår föreslagna hyreshöjning ligger bland annat ökade driftskostnader för förvaltning av våra fastigheter. Dessutom är vår ambition att kunna genomföra renoveringar på ett sätt så att alla hyresgäster har råd att bo kvar, och vi kommer öka arbetet med trygghetsskapande åtgärder i våra särskilt utsatta bostadsområden.

Vårt uppdrag är också att bygga nya hyresrätter och bostadsrätter för att komma tillrätta med den akuta bostadsbristen. Vi har redan börjat bygga, och kommer öka takten kraftigt de kommande åren. Därför föreslår vi en höjning på 3,5% för 2018 års hyror.

Förhandlingen sker mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen. Vi återkommer med information när förhandlingarna är klara.