Till nyhetsarkivet

Kontorslokal att hyra

700 kvm kontorsyta på Kastanjgården 3

Gårdstensbostäder flyttar till nya lokaler i Gårdstens centrum hösten 2022.

Vi lämnar därför våra lokaler på Kastanjgården 3 inkl. möbler.

Kontakta Ulrika Evenås på GöteborgsLokaler 031-335 01 26.

Mer information om kontorslokalerna finns i Broschyr Kastanjgården 3.