Till nyhetsarkivet

Många från Gårdsten under GöteborgsVarvs-veckan

60 barn sprang Lilla Varvet
Ett av de viktigaste samarbeten som Gårdstensbostäder har, är med GöteborgsVarvet. TräningsTräffar varje vecka har resulterat i att rekordmånga Gårdstensbor deltog under GöteborgsVarvs veckan i de olika springloppen i maj.

Antal deltagare:
Trailvarvet, 6,4 km: 7 deltagare
Staffetten, 4 km: 4 deltagare
CityVarvet, 4,5 km: 3 deltagare
GöteborgsVarvet, 21 km: 1 deltagare
Lilla Varvet, 2,4 km: 60 barn

Foto: Glenn Unger

Johanna Foode från GöteborgsVarvet är nyutbildad folkhälsovetare och håller i TräningsTräffarna i Gårdsten. Nu är det sommaruppehåll men i Aktivitetskalendern ser alla när det startar upp igen i augusti.