Till nyhetsarkivet

Miljövärdar hjälper hyresgäster till rätta

Under sommaren kommer ungdomar i Gårdsten jobba som miljövärdar i norra Gårdsten. 

Som ett led i bolagets miljöarbete har vi anställt ungdomar som ska finnas på plats vid sopstationerna, molokerna under sommaren. De kommer finnas där under eftermiddag och kväll för att informera hyresgästerna om hur man slänger rätt.

Miljovardar_beskuren