Till nyhetsarkivet

Ministerbesök till Framtidens Fastighetslabb

Måndagen den 11 december får Framtidens Fastighetslabb besök av miljöminister Karolina Skog och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Här har Framtidenkoncernen i Göteborg skapat en upplevelselokal med hela fastighetsbranschen i mini-format. Syftet är att locka unga att söka sig till fastighetsrelaterade yrken.

Framtidenkoncernens satsning, Framtidens Fastighetslabb, har väckt stor uppmärksamhet runt om i landet och nu kommer alltså både miljöministern och energiministern för att få uppleva Fastighetslabbet själva. Här kommer de få testa branschens yrken vid de olika stationerna, till exempel byta lås, fixa stopp i avlopp, se hur mycket energi det går att spara genom olika åtgärder, spela gräsklippar-racet eller planera sin egen stadsdel.

– Vi vill visa vilken oerhörd bredd vi erbjuder och att det här är en framtidsbransch med stora möjligheter till utveckling i jobbet, säger Maria Hultgren, HR-specialist på Bostadsbolaget och en av initiativtagarna till labbet.

Bransch med många möjligheter
Framtidens Fastighetslabb vänder sig i första hand till skolelever i årskurs 4 – 9 och i lokalerna får de utforska alla de olika yrken som ingår i den mångfacetterade fastighetssektorn. Framtidenkoncernen i Göteborg är Sveriges största allmännytta och bostadskoncern. Med över 72 000 lägenheter i beståndet finns ett behov att attrahera ny arbetskraft inför framtiden och satsningen är ett viktigt led i det arbetet.

Fastighetslabbet öppnade 9 november i år och redan har många skolklasser varit på plats.
– Eleverna vi tagit emot har tyckt det har varit väldigt roligt och att stationerna har gett dem ny input av vad fastighetsbranschen kan ge, säger Louise Rickardsson som är koordinator på Framtidens Fastighetslabb.

Tydlig koppling till skola och utbildning
Hit välkomnas även arbetsförmedling och andra aktörer inom vuxenutbildning och yrkesutbildning. Tillsammans med GR Skola Arbetsliv och GR Läromedel Lärmiljö vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har en lärarhandledning tagits fram riktad till pedagoger och studie- och yrkesvägledare. Materialet används av skolan både inför, under och efter besöket.
– Alla moment och övningar i Fastighetslabbet har tydliga kopplingar till skolans styrdokument och kärnämnen. Tanken är också att diskussioner kring upplevelserna i Fastighetslabbet ska fortsätta i klassrummet efter besöket, säger Maria Hultgren.

För mer information
Besök www.framtidensfastighetslabb.se eller kontakta
Catarina Hagwall, Kommunikationschef Bostadsbolaget: 0767-75 25 55
Malin Pethrus, pressansvarig på Bostadsbolaget, tel. 031-731 51 13.

Gårdstensbostäder ingår i Framtidenkoncernen som är den del av Göteborgs Stad.