Till nyhetsarkivet

Ny hyra från och med 1 mars 2022

2022-02-02

Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen västra Sverige var 2021 två-årig. Detta innebär att från och med mars månads hyresavi, som kommer i februari, höjs hyran med 1,2%.

Undantaget Saffransgatan 100.

Vad den nya hyran blir för varje lägenhet kommer att stå på hyresavin för mars månad. För dig som betalar via autogiro kommer vi automatiskt att justera beloppet till den nya nivån. 

 

Årlig hyresförändring på alla parkeringsplatser från och med 1 mars

Från och med 1 mars höjer vi hyrorna på våra p-platser och garage mellan 15 och 100 kr/månad. Höjningen görs på mars månads hyresavi som skickas ut i februari månad.

Undantaget uteplatser (Saffransgatan 101) där hyreshöjningen i samband med renovering redan har påtalats.