Till nyhetsarkivet

Nya Gårdsten Centrum växer fram

Byggnationerna är i full gång.

Nu växer brf Utsikten i höjden. 13 våningar och 59 bostadsrättslägenheter.

Framkomligheten är fortsatt begränsad och sprängningsarbeten pågår för fler bostäder vid Gårdstensvägen som Serneke bygger. Följ hänvisningsskyltar. Parkera i garaget under centrum. Kommer du från bussen och ska besöka centrum använder du ingångarna från innergatan på Muskotgatan.

Bostäderna i brf Utsikten söker du på www.sernekebostad.se

Skissbild över Gårdsten centrum

Skiss över nya Gårdsten centrum.