Till nyhetsarkivet

Nya Gårdstensskolan börja byggas 2023

December 2021

Nya Gårdstensskolan ska byggas ”Mitt i byn” men det kommer att dröja ett tag. Först ska rivningen av den tidigare skolan slutföras.
Det finns ett beslut i grundskolenämnden som slår fast att det blir nybyggnation av Gårdstensskolan på samma plats som den gamla. Något som gårdstensborna välkomnar.

Den nya skolan ska ha undervisning för cirka 650 elever till och med årskurs 6, inklusive en grundsärskola med plats för cirka 20 elever. Skolan utrustas med ett eget tillagningskök och får en skolidrottshall med fullstor planyta (43×23 meter).
Nu börjar också en tidplan för projektet att ta form. Patrick Kristensson som är direktör för lokalförvaltningen meddelar att rivningen av den gamla skolan beräknas vara klar under januari 2022.

Under 2022 kommer lokalförvaltningen att projektera och genomföra upphandlingen för den nya skolan. Därefter kommer byggnationen att påbörjas under 2023.
Den nya idrottshallen blir integrerad med skolan. Den gamla idrottshallen rivs inte förrän skolan är klar.
– Det är viktigt att den gamla idrottshallen finns kvar så länge. Hallen behövs för våra ungdomssatsningar, till exempel fotbollsträning med Gais. Och det är lika viktigt att den nya konstgräsplanen anläggs så snart som möjligt, säger Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.

Bildtext:
Det är inte mycket kvar av den gamla skolbyggnaden. Rivningen av Gårdstensskolan ska vara klar i januari 2022.