Till nyhetsarkivet

Nya hyror från och med den första maj

2021-04-28

Gårdstensbostäder har tecknat en tvåårig överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2021 och 2022. År 2021 görs ingen differentiering av hyreshöjningen utan alla lägenheter får samma procentuella höjning på 1,7 procent. Den nya hyran gäller från och med den första maj. Hyreshöjningen för maj kommer att tas ut i efterhand. Det innebär att den kommer att läggas på avin för juni, vilken kommer ut senast i slutet av maj.

Den första mars 2022 höjs hyran med i snitt 1,2 procent, vilket innebär att höjningen då också kan vara högre eller lägre än snittet.

Vad den nya hyran för 2021 är för varje lägenhet kommer att stå på hyresavin som kommer ut senast i slutet av maj. Dessutom kommer anslag att sättas upp i varje trapphus med besked om hyreshöjningen.