Till nyhetsarkivet

Nya hyror klara

2024-04-08
Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Gårdstensbostäder är nu klar. Hyrorna höjs med i genomsnitt 4,5 procent från den första april 2024, 4 procent 2025 och 3,5 procent 2026. Vi har ensidigt bestämt att de nya hyrorna för 2024 börjar gälla från den första maj, vilket innebär att det inte blir någon retroaktivitet.

Arbete med att anpassa hyrorna i olika fastigheter efter dess olika egenskaper, som till exempel läge och standard, fortsätter i år. Detta är Gårdstensbostäder och Hyresgästföreningen överens om, och för att skapa utrymme för detta kommer hyreshöjningen att differentieras. Det innebär att en del lägenheter kommer få en högre hyreshöjning än snittet och andra en lägre hyreshöjning än snittet baserat på egenskaperna för den aktuella fastigheten.

Vad den nya hyran för 2024 blir för varje lägenhet kommer du kunna se på Mina sidor samt på hyresavin som delas ut i mitten/slutet på april.

Det kommer även att sätta upp anslag i våra trapphus om hyreshöjningen.

default