Till nyhetsarkivet

Nytt Generationsboende vid Kaneltorget

T.o.m 24 januari kan du ge dina synpunkter  

på samrådshandlingarna till det nya planerade Generationsboendet i Gårdsten.

Gårdstensbostäder planerar bygga ca 50 lägenheter där flera generationer kan bo tillsammans. Läs mer i november månads Gårdstensblad.

Tid för utställningen: 7/12 2016 – 24/1 2017
Samrådsmöte: Onsdag den 11/1 2017 – Avslutat
Var: Utställningslokalen i Gårdstens Centrum

Gardsten_panorama_qpg_rev_A_lag_mindre

Generationsboende i Gårdsten