Till nyhetsarkivet

Nu startar byggnation av Brf Utsikten i Gårdstens Centrum

Startbesked för Gårdstens högsta hus.

Byggnationen av Brf Utsikten i Gårdsten har nu fått startbesked. 59 nya bostadsrätter blir ett nytt och välkommet tillskott i en långsiktig satsning på stadsdelen. Under 2021 beräknas lägenheterna att vara klara för inflyttning.

Brf Utsikten är den första av flera etapper i ett arbete för att utveckla Gårdsten Centrum och göra det möjligt att välkomna nya invånare till stadsdelen. Brf Utsikten byggs i 12 våningar precis vid det nya torget och kommer att ha 59 lägenheter med 1 – 3 rum och kök och blir ett av Gårdstens första flerbostadshus med bostadsrätter. Kommande etapper består av bland annat restaurang, kontor och ytterligare cirka 300 bostäder.

– Det känns fantastiskt att få komma i gång med Brf Utsikten som kommer att skapa möjlighet för de boende i Gårdsten att starta en boendekarriär och få ett alternativ till hyresrätten. Det här är ett projekt som känns extra bra i hjärtat eftersom det bidrar till att bygga ihop staden och visar att det är möjligt att bygga på ett annat sätt i förorten, säger Ola Serneke, VD och koncernchef på Serneke Group.

Arbetet med utvecklingen av Gårdstens centrum och tillskapandet av nya bostäder har skett i tät samverkan mellan det privata näringslivet, staden och Gårdstensbostäder som är en del av Framtidenkoncernen. Även ett stort engagemang från de människor som bor och verkar i området har varit en viktig faktor i utvecklingen.

– Det är mycket positivt för Gårdstens utveckling att byggnationen i Gårdstens centrum nu startar. Det är viktigt att bygget kommer igång, vilket är en del av Vision 2025. Ett utökat centrum i bottenvåningen på Brf Utsikten skapar bra förutsättningar för fler butiker när Gårdsten växer utifrån visionen, säger Michael Pirosanto, VD för Gårdstensbostäder.

Utvecklingen av Gårdsten Centrum och Brf Utsikten är en del av jubileumssatsningen Bostad2021. Sernekes engagemang i Gårdsten är långsiktigt och omfattar en tioårig utbyggnadsplan för stadsdelen som utöver bostäder även inkluderar kommersiella verksamheter, kontor och restaurang.

Det finns ett fåtal lägenheter kvar att köpa. Gå in och se vad som finns ledigt på
www.sernekebostad.se sök på ”Utsikten” eller via Fastighetsbyrån www.fastighetsbyran.se.