Till nyhetsarkivet

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland

Nyhet från Göteborgs stad gällande covid-19. Gäller fr o m 24 november.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Bakgrunden till beslutet är att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Undantag gäller för begravningar. Det får maximalt vara tjugo (20) deltagare som samlas vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Mer om beslutet av Länsstyrelsen i Västra Götaland om publikgräns på åtta personer

Nu gäller max åtta!