Till nyhetsarkivet

Restriktioner vid hembesök

Skapad: 23 March, 2020


För att minska smittspridningen av covid-19 inför vi nu restriktioner för besök till hyresgäster som tillhör åldersgruppen 70+ samt riskgrupperna; personer med underliggande sjukdomar.

Detta innebär att vi från och med den 23 mars och tills vidare inte gör några planerade hembesök till dessa hyresgäster. Det handlar om planerade åtgärder som ska utföras av Gårdstensbostäder. Vi kommer från och med detta datum alltid höra av oss för att boka av det inplanerade hembesöket och boka en ny tid.

Vi kommer även kontakta dig som inte är 70+ eller ingår i en riskgrupp inför ett planerat hembesök. Då informerar vi om vikten av att alla i hushållet är friska inför ett besök. På samma sätt kommer våra medarbetare att säkerställa att de är friska samt sköter sin handhygien enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.