Till nyhetsarkivet

Robert Dicksons stiftelse byggstartar 100-talet nya lägenheter i Gårdsten

En del i BoStad2021.

Bostadsstiftelsen Robert Dickson fortsätter sin satsning på att utveckla ytterstaden Gårdsten i östra Göteborg.
– Vi har sedan tidigare 132 lägenheter på Kryddhyllan i västra Gårdsten. Nu expanderar vi med ytterligare 116 lägenheter vid Keillers gårdar och etablerar samtidigt ett bovärdskontor med egen kvalificerad personal, säger Mikael Jansson, VD för Robert Dicksons stiftelse.

Det ingår i stiftelsens långsiktiga strategi att vara en aktiv samhällsbyggare i Göteborgs stad. Därför prioriteras byggnation av åtkomliga bostäder för vanliga göteborgare. Tidigare har beståndet främst bestått av lägenheter i centrala och västra Göteborg, men sedan 2018 har en särskild satsning initierats för ett eget bostadsbestånd i ytterstaden Gårdsten. Under 2018 färdigställde Dicksons stiftelse 132 lägenheter på Kryddhyllan i Gårdsten.

– Vår satsning på bostäder för göteborgare har varit både lyckad och starkt efterfrågad. Stiftelsen fortsätter nu med vår satsning på åtkomliga lägenheter vid Keillers gårdar. Produktionen påbörjas under december och de 116 lägenheterna kommer att färdigställas etappvis fram till hösten 2021, säger Mikael Jansson.

Bostadssatsningen ingår i det lokala projektet BoStad2021 och de 116 lägenheterna utgörs till största delen av ettor, tvåor, och treor fördelade på sex huskroppar. Projektet genomförs i tätt samarbete med byggutvecklaren Botrygg Bygg AB som i detta fall är totalentreprenör.

Keillers gårdar ligger i nära anslutning till Keillers damm och kan erbjuda ett uppskattat och naturskönt rekreationsområde. Det aktuella projektet utgör den första etappen av tre som byggs i det nya området. I uppdraget ingår att skapa en stadsgata som binder samman Gårdsten med Lövgärdet.
– Vi är glada att Robert Dicksons stiftelse fortsätter att satsa i Gårdsten. Gårdstens vision 2025, som utgår från blandade boendeformer, förverkligas än mer, säger Michael Pirosanto, VD på Gårdstensbostäder.

Ett första spadtag kommer att arrangeras den 6 december med några av stadens ledande politiker inom stadsutveckling och företrädare för Botrygg och stiftelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Jansson, VD Robert Dicksons stiftelse, 031–381 64 00.

Robert Dicksons stiftelse grundades redan 1856 och har sedan dess haft ett tydligt uppdrag som gäller även idag. Stiftelsen ska göra det möjligt för göteborgare att få tillgång till åtkomliga bostäder. Robert Dickson äger och förvaltar drygt 1 300 lägenheter i centrala och västra Göteborg samt Gårdsten. Under de närmaste fem åren planerar stiftelsen att uppföra ytterligare 450 lägenheter. Läs mer på www.robertdicksons.se