Till nyhetsarkivet

Service på fjärrvärmenätet

Värme och varmvatten stängs av:

Från tisdag 5 juli kl. 23.00 t.o.m torsdag 7 juli kl. 07.00

Vatten
Under servicearbetet kommer Göteborg Energi tillfälligt behöva stänga av värme och varmvatten hos alla hyresgäster i Gårdsten. Service på fjärrvärmenätet sker för att din leverans av fjärrvärme ska bli ännu säkrare och bättre.
Kallvatten och elnätet kan användas som vanligt.
Med vänliga hälsningar
GÅRDSTENSBOSTÄDER AB