Till nyhetsarkivet

Spadarna i marken för Gårdstensbostäders kontor

November 2021

Allt kommer att vara samlat på ett ställe när Gårdstensbostäder får nytt kontor i Gårdsten Centrum.

Första spadtaget togs den 20 oktober och styrelseordföranden Mohamed Hama Ali konstaterade att detta är ytterligare en milstolpe i utvecklingen av samhällsbygget Gårdsten. På plats fanns anställda, styrelse och byggare som dagen till ära serverades napoletanska pizzor och dricka från en food truck.

Mohamed Hama Ali betonade att de nya lokalerna kommer att vara mer än ett kontor. Det kommer bland annat att finnas utställningsytor och lokalerna kan bli en samlingsplats för Gårdstensbostäders hyresgäster.
Gårdstensbostäder har idag sitt huvudkontor på Kastanjgården och två mindre kontor på Muskotgatan. Uppförande av den nya kontorsbyggnaden innebär att kontoren kan slås samman och de mindre kontoren kan frigöras till lägenheter.
Detta kommer att underlätta förvaltningen av bolagets fastigheter och för hyresgästerna blir det enklare vid kontakter med Gårdstensbostäder när allt är samlat på ett ställe.

Bildtext:
Första spadtaget till det nya kontoret togs av huschefen Omar Shawki, styrelseledamoten Terzah Kader och styrelseordföranden Mohamed Hama Ali.