Till nyhetsarkivet

Tack för att du fyllde i enkäten

Svaren presenteras i Gårdstensbladet

under våren 2018 och på träffar med huscheferna.

Undersökningen har gått till hälften av  hyresgästerna i Gårdsten. Undersökningen har gjorts av företaget Aktiv Bo och görs för samtliga bostadsbolag inom Framtidenkoncernen. Resultatet är viktigt för att vi ska veta vad ni som hyresgäster prioriterar i ert boende. Dina svar betyder mycket för Gårdstensbostäder. Tack till alla er som fyllt i undersökningen.