Till nyhetsarkivet

Trafiknytt Gårdstens Centrum

Markarbeten pågår fram till 2020-06-28.

Arbeten pågår runt Gårdstens Centrum där Serneke anläggning bygger ut ledningssystemen samt färdigställer gator och mark för kommande byggentreprenader.
Arbetena sker etappvis. Under arbetets gång kommer det påverka framkomligheten till affärer och lokaler, men det kommer hela tiden att finnas alternativa vägar samt gångbanor och cykelbanor.

2019-12-09 – 2019-02-29
Serneke kommer att stänga av Salviagatan / Muskotgatan ifrån den 9/12. Kollektivtrafiken kommer att påverkas av detta. All Busstrafik kommer att gå på Gårdstensvägen. Med ett nytt hållplatsläge vid Ingo (Bensinstationen) på Gårdstensvägen. Det kommer att vara skyltat med ny gång och cykel väg samt hållplatsskyltar till denna hållplats. Du kommer fortfarande att kunna ta dig till Gårdsten Centrum och parkeringsgaraget under centrum med bil eller gående.

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Niclas Bryngelsson, telefon: 0733-118989
Entreprenörens platschef: Björn Sahlén, telefon: 0704-317270
Göteborgs Stads kontaktcenter, telefon: 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se