Till nyhetsarkivet

Uppdaterad Uthyrningspolicy

Gäller från och med 1 september

Nu har vår uthyrningspolicy uppdaterats och börjar gälla från och med den 1:a september 2020. Både för dig som söker via Boplats och dig som redan är hyresgäst hos Gårdtensbostäder, har vi justerat lite i våra krav.

För sökande gäller:

  • Man får inte ha någon betalningsanmärkning avseende boende under de senaste 24 månaderna
  • Man får inte ha någon konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna
  • Man måste kunna styrka att nuvarande boende avvecklas
  • Man ska kunna visa på ett behov av permanent boende
  • Man ska vara en fysisk person, inte företag, organisation eller liknande
  • De som söker gemensamt ska vara gifta eller samboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav

    Om du är intresserad av att läsa policyn i sin helhet, klicka här.