Till nyhetsarkivet

Upprop för våra unga hyresgäster: Svartsjuka är inte romantiskt!

2024-02-01

Under perioden 1 februari till 31 mars stöttar vi dig som lever i en parrelation där hot och våld förekommer. Vi vänder oss också till dig som har en kompis, granne eller ett barn som verkar ha hamnat i en negativ relation. Känner du någon som mår dåligt och verkar vara hotad i sin relation – våga bry dig!

Våld är inte bara fysiska slag.
Våld i en relation kan se ut på många olika sätt, och kan ofta börja med kontroll över den andra och taskiga kommentarer. För att senare ta sig uttryck i fysiskt våld. Den som utsätter någon för våld tar makten över den andra genom att göra så att personen känner sig hotad, pressad eller otrygg. Den som blir utsatt kan känna sig tvungen att anpassa sitt liv, för att skydda sig själv mot situationen och våldsutövaren.

Lever du själv i en parrelation du inte mår bra i?
För dig som är ung, eller gammal – Om relationer som tar bort din frihet

Hit kan du vända dig, direktlänkar – Det finns hjälp att få.

Har du själv svårt att sluta hota eller slå?
Hit kan du vända dig! Det finns hjälp att sluta. Läs, se film och hitta hjälpen.

Våga bry dig, om någon i din omgivning mår dåligt i sin relation!
Ring Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50, som lyssnar och hjälper alla som ringer vidare. Så hjälper du ditt barn – för vårdnadshavare. Här ser du fler direktlänkar – Det finns hjälp att få.

Skam kan vara ett lika stort hot som själva våldet
Om våldet pågår över lång tid blir den som utsätts ibland isolerad från omvärlden, vilket gör det svårt att lämna relationen. Det kan också vara svårt att se att det som någon utsätter en för faktiskt är våld. Och att inse att det man utsätter någon annan för, faktiskt är våld. Oavsett hur situationen ser ut för dig – kom ihåg att våld aldrig är okej. Det finns hjälp att få!

Trygg hemma: 365 dagar om året jobbar vi och våra systerbolag mot våld och för omtanke där du bor, genom vårt trygghetskoncept Våga bry dig. 1 februari till 31 mars är vi med i den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Vill du veta mer om hur du kan agera för ditt eget, din familjs och din grannes bästa? Läs mer här!

Kampanjbild med texten om att Svartsjuka inte är romantiskt