Till nyhetsarkivet

Våga bry dig!

Att ringa på kan räcka

Att ringa på kan räcka för att stoppa våld. Att visa omtanke kan rädda liv.

Vi inom Framtidenkoncernen har samlat oss kring budskapet Våga bry dig.

Vi på Gårdstensbostäder vill att det ska vara tryggt att bo hos oss. En viktig del i tryggheten är att veta att grannar hjälper till när det behövs. Våld mot kvinnor och barn sker ofta i hemmet, och grannar är viktiga för att upptäcka, larma och hjälpa.

VID ORO FÖR VÅLD BER VI DIG AV OMTANKE ATT:
1. Ring polisen – 112. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
2. Knacka på hos grannen och fråga hur det står till. Om det behövs tag hjälp av andra grannar. Eller gå därifrån, om du inte vågar stå kvar.
3. Behöver du hjälp kvällar och helger, ring Trygghetsgruppen 031-330 33 12. Nattetid ringer du Jouren 031-331 07 39.
4. Om du känner oro för barn i huset, ring Göteborgs Stads växel 031-365 00 00 och be att få prata med Socialförvaltningen Nordost.

Är du själv utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp? Ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

Läs mer om ”Våga bry dig”>>