Till nyhetsarkivet

Välkommen på Trygghetsvandring

Onsdag den 24 november, samling kl. 17.00.

Var med och tyck till under trygghetsvandringen runt i Gårdsten.

Datum: onsdag den 24/11
Tider: kl 17.00-17.30: gemensam fika
kl 17.30-18.00: information från bolaget + polis
kl 18.00-19.00: vandring i tre grupper, fördelat på område

Mötesplats: Utanför Seniorlokalen, Muskotgatan 10

Trygghetsvandring är en metod där du som boende kan vara med och påverka omgivningen för att skapa en mer trivsam och tryggare närmiljö. Onsdagen den 24/11 genomför Gårdstensbostäder en trygghetsvandring där vi bland annat har bjudit in Polisen, Park och Natur, Fritidsgården, Fältgruppen i Angered mfl, och framför allt er hyresgäster. Med finns även Trygghetsgruppen, Huschefer och personal från bolaget.

Under vandringen tittar vi bland annat på skötseln av utemiljön, belysning, framkomlighet och trafiksäkerhet. Vi diskuterar känslan av trygghet, vad som fungerar bra och vad som behöver åtgärdas.

Välkommen!
Gårdstensbostäder AB i samarbete med

Polisen, Räddningstjänsten Storgöteborg och Göteborgs stad.

logo Polisen  Logo Göteborgs stad