Till nyhetsarkivet

Var med och bidra till den fortsatta samhälls-utvecklingen i Gårdsten!

2021-02-09

Just nu upphandlar vi på Gårdstensbostäder 3 olika entreprenader.
1. Om och tillbyggnad av tvättstugor, Salviagatan
2. Ommålning av tak, Salviagatan
3. Fönsterbyte, Timjansgatan

Gårdstensbostäder tillämpar social hänsyn i alla upphandlingar.
Att öka upphandlingar av tjänster där krav på social hänsyn ställs är ett prioriterat mål i Göteborgs Stad. Syftet med målet är att främja; sysselsättningsmöjligheterna för arbetssökande personer, ökad social integration och säkerställandet av att arbetsmarknadens regler efterlevs.

I samtliga upphandlingar ställer Gårdstensbostäder krav på social hänsyn genom att entreprenören ska erbjuda anställning till arbetssökande person eller personer. Anställningen ska minst motsvara den tid som upphandlingsföremålets avtal sträcker sig. Entreprenören ska projektanställa minst 1 arbetslös, från Gårdsten, på heltid under hela entreprenadtiden.

Fokuset på social hänsyn i detta sammanhang grundar sig i Gårdstensbostäders arbete med social hållbarhet där målet hela tiden är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen bland hyresgästerna. Detta mål skapar en möjlighet för den upphandlade entreprenören att tillsammans med Gårdstensbostäder arbeta med integration på ett långsiktigt och hållbart sätt, vilket Gårdstensbostäder också är noga med att lyfta i marknadsföringsmässiga sammanhang där tillfälle ges.

Som ett resultat sparar entreprenörerna tid och rekryteringskostnader samtidigt som vi tillsammans kan hjälpa en arbetssökande hyresgäst in på arbetsmarknaden. I flera fall kan Gårdstensbostäder vara en god referens för dom arbetssökande. Det är vanligt förekommande att vi kan tipsa om arbetssökande som redan arbetat extra hos oss, vilket också bidrar till en tryggare rekryteringsprocess.

Gårdstensbostäder har en avdelning benämnd ”Gårdstensbyrån”, vars uppgift bl. a är att förmedla arbeten till arbetslösa hyresgäster i Gårdsten.
Gårdstensbostäder ser gärna att arbetstagare vid behov rekryteras från Gårdsten. Ansvarig för omnämnda verksamhet är Salma Nazzal.

Upphandlingarna hittar ni här:
Upphandlingar.nu

Med Vänliga Hälsningar
Gårdstensbostäder

Ungdomar som målar en vägg

Flygbild över Gårdsten