Till nyhetsarkivet

Så hanterar vi coronapandemin just nu

Många är oroliga för vad som händer just nu.
Man är kanske orolig för sin egen hälsa eller för sina nära och kära. Alla bolag som ingår i Framtidenkoncernen, där Gårdstensbostäder ingår, arbetar intensivt med att bidra till att minska smittspridning av coronaviruset Covid-19. Samtidigt arbetar alla för att verksamheten ska fortgå så normalt som möjligt. Att vi ger bra service till våra hyresgäster och att vi tar hand om våra hus som vi brukar.Vi följer noga utvecklingen och anpassar oss hela tiden till myndigheternas råd och riktlinjer. För att klara det har vi under den senaste tiden infört några tillfälliga förändringar av våra rutiner.

  • Vi kontaktar alltid våra hyresgäster inför inbokat hembesök. Vi kollar om alla är friska och om någon i hushållet är 70 år och därutöver eller i riskgruppen. Om så skulle vara fallet bokar vi om besöket
  • Vi säkerställer att det är tryggt att komma till våra lokaler. Att det går att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter mellan närvarande personer. I vissa fall kan det innebära att vi inför tidbokning.
  • Vi har infört en tillfällig ny rutin för obetalda hyror. Istället för att skicka ärendet direkt till Inkasso, skickar vi en avgiftsfri påminnelse efter tio dagar, med uppmaning om att kontakta sin hyresvärd så fort det går för en dialog om sin ekonomiska situation på grund av Covid-19
  • Vi informerar om allt vi gör, sätter upp trapphusinformation om allt som är viktigt, publicerar filmer och annat material på våra hemsidor och sociala medier. Och framförallt är våra medarbetare lyhörda för att prata med sina hyresgäster.

Detta är några exempel på förändringar. Vad som kommer att hända den närmaste tiden är det ingen som vet, men vi är följsamma och anpassar verksamheten så att arbetet utförs tryggt både för våra medarbetare och för våra hyresgäster. Detta kan komma att innebära ytterligare förändringar, så det är viktigt att du håller dig uppdaterad genom att läsa om allt i våra olika kanaler.

Läs också: Frågor och svar om Covid-19