Till nyhetsarkivet

Våga bry dig

Att ringa på kan räcka för att stoppa våld. Att visa omtanke kan rädda liv.
Vi på Gårdstensbostäder har samlats tillsammans med våra systerbolag kring budskapet Våga bry dig. Med det önskar vi att både du som granne och vi på Gårdstensbostäder visar omtanke och vågar agera om man är orolig för att någon far illa. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en äldre granne som verkar må dåligt eller någon som är ensam.

ÄR DU OROLIG FÖR ATT DIN GRANNE FAR ILLA?
Då önskar vi att du gör så här:

  1. Är det en akut eller hotfull situation, ring alltid polis/ambulans på 112.
  2. Ring på hos din granne och fråga hur det står till. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
  3. Behöver du hjälp kväll eller natt, ringer du Trygghetsgruppen 031-330 33 12 nattetid ring Jouren telefon 031-331 07 39.
  4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 031-365 00 00.

>>Läs mer om Våga bry dig